बागलुङ जिल्ला सभाको तेस्रो बैठक सम्पन्न । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको बिवरण स्वतःप्रकाशन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकाशन । स्थानीय तहहरुको प्रथम चौमासिक समिक्षा एवं समन्वय बैठक सम्पन्न । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकाशन जिल्ला समन्वय समिति र संघीय तथा प्रदेश कार्यालय बीच समन्वय बैठक सम्पन्न । जिल्ला समन्वय समिति र गैरसरकारी संस्थाहरु बीच समन्वय बैठक सम्पन्न । बार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०८० सम्पन्न । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकासन । जिल्ला दररेट २०८०/०८१

बागलुङ जिल्ला सभाको तेस्रो बैठक सम्पन्न ।

बागलुङ जिल्ला सभाको तेस्रो बैठक मिति २०८१/०२/०३ गते सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सभामा समसामयिक विभिन्न ३१ वटा  प्रस्तावहरु माथि छलफल भै निर्णयहरु भएको थियो । जिल्ला सभा बैठक जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख श्री अमर बहादुर थापाको अध्यक्षता र  जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री कृष्णराज गौतमको संचालमा सम्पन्न भएको थियो ।

Skip to toolbar