बागलुङ जिल्ला सभाको तेस्रो बैठक सम्पन्न । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको बिवरण स्वतःप्रकाशन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकाशन । स्थानीय तहहरुको प्रथम चौमासिक समिक्षा एवं समन्वय बैठक सम्पन्न । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकाशन जिल्ला समन्वय समिति र संघीय तथा प्रदेश कार्यालय बीच समन्वय बैठक सम्पन्न । जिल्ला समन्वय समिति र गैरसरकारी संस्थाहरु बीच समन्वय बैठक सम्पन्न । बार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०८० सम्पन्न । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकासन । जिल्ला दररेट २०८०/०८१

जिल्ला समन्वय समिति र गैरसरकारी संस्थाहरु बीच समन्वय बैठक सम्पन्न ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ र गैर सरकारी संस्थाहरु बीच मिति २०८०/०६/१५ गते समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख श्री अमर बहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा जिल्ला स्थित ११ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले कानुनी व्यवस्थाका वारेमा प्रस्तुतिकरण र सहजिकरण गर्नु भएको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरुले चालु आ.ब.०८०/०८१ को योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको वारेमा जानकारी गराउनुका साथै प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम संचालनका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले जिल्लामा संचालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा समयमै सम्पन्न गर्न ६ वटा नीति अवलम्वन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा
१.गैर सरकारी संघ/ संस्थाहरुले जिल्ला भित्र संचालन गर्ने बजेट सहितको योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्वन्धित पालिकाहरुको बार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरुमा समावेश गराई पालिकाहरुको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमनका लगि संचालित कार्यक्रमहरुको सुची सम्वन्धित पालिकामा र जिल्ला समन्वय समितिमा उपलब्ध गराउने ।
२.योजना तथा कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना हुन नदिन कार्यक्रम अनुसार सम्वन्धित कार्यलयहरु संग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३. संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको गुणस्तरियताको सुनिश्चितता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्वन्धित संस्था, पालिका र जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रभावकारी रुपमा संयुक्त अनुगमनको व्यवस्था सम्वन्धित संस्थाले मिलाउने ।
४.संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण चौमासिक र बार्षिक रुपमा सम्वन्धित पालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने
५.गैर सरकारी संघ/संस्थाहरुले योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा कुनै समस्याहरु आई परेमा सम्वन्धित पालिका र जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र सहजिकरण गर्ने ।
६.जिल्ला समन्वय समिति संगको समन्वयमा गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला समिति बागलुङले जिल्ला भर (१० स्थानीयतहमा ) क्रियाशिल गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रोफाईल तयार गर्ने ।
बैठकमा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष मुक्तिराम सापकाोटाले मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने संचालन सूचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद शर्माले गर्नु भएको थियो ।

Skip to toolbar