News and Notices


District Rate of 2074-75

जिल्ला दर रेट अा.व. ०७४/७५ District Rate of 2074-75New Municipality and Rural Municapility according to ward wise population

जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरणCommunity Mediation Training Conducted.

8 days community mediation training was successfully conducted.Grievance Management Guideline 2074

गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४District Assembly Members were honored by DCC Baglung

District Assembly Members were honored by DCC Baglung Online Vital Registration has been Started at Ward No. 2 of Badigad Rural Municipality Baglung.

Online Vital Registration has been Started at Ward No. 2 of Badigad Rural Municipality Baglung


Direction from Chief Secretary of Nepal Government.

बागलुङ जिल्लाको भ्रमणमा आउनु भएका नेपाल सरकारका श्रीमान मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले मिति २०७३/११/१० गतेका दिन जिविस बागलुङको सभाहलमा...
Read More ...Skip to toolbar