सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बागलुङ

सुचना अधिकारी

अखिलनाथ शर्मा

०६८-५२०२८२, ९८५७६२०२३१

ठेगाना: बा.न.पा - ३, गुठी, बागलुङ

फोन: ०६८-५२०१४४, ५२०१४८, ५२०४०४, ५२०२८२, ५२०३०४

ईमेल: ddc.baglung@gmail.com, ict.ddcbaglung@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar