आ.व. ०७२/७३ को बागलुङ जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अन्र्तगतका साविकका सबै गाविसहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (MCPM) बाट प्राप्त नतिजा सम्बन्धि सबैको जानाकारीका लागि प्रकाशित गरीएको सुचना जिल्ला दर रेट अा.व. २०७४/७५ जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरण सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम सम्पन्न । गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४ जिल्ला सभाका सदस्यहरुलाई स्वागत तथा जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न । बागलुङ जिल्ला बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. २ मा VERSP-MIS Online System बाट घटना दर्ता सुरू । बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत स्थनीय तहमा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत तथा वडा सचिवहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ तथा राजपत्रमा प्रकाशित गाँउपालिका/नगरपालिकाको विवरण । श्रीमान मुख्य सचिव ज्यू बाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देशन ।

कर्मचारीहरुनाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
रामप्रसाद आचार्य स्थानीय विकास अधिकारी ०६८-५२०१४८, ९८५७६२०००२ बा.न.पा.-८, सिम, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
भेषराज शर्मा पौडेल कार्यक्रम अधिकृत ९८५७६२००४२ रत्ननगर, चितवन विस्तृत हेर्नुहोस
महादेव सापकोटा लेखा अधिकृत ०६८-५२०२८२, ९८५७६४५००० बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
विष्णु प्रसाद शर्मा प्रशासकिय अधिकृत ९८४७६३०८०६ जगतपुर-१, चितवन विस्तृत हेर्नुहोस
शंकर थापा सुचना तथा संचार प्रविधि स्वयंसेवक ९८५६०८८३३३ पोखरा-२७, हेमजा विस्तृत हेर्नुहोस
सस बहादुर पुन नायव सुब्बा ०६८-५२०१४४, ९८५७६२१३३५ दमेक-८, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
भिमसेन थापा लेखापाल ९८४१६३७७९७ बा.न.पा-१, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
रेशमलाल चापागाई नायव सुब्बा ९८४७६२२१८१ अमलाचौर-२, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
मिन बहादुर थापा नायव सुब्बा ९८४७६२४९७१ रेश-३, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
होमनाथ गौडेल मिस्त्री ९८४७६२४९३५ मडीकुवा-१, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
कमलराज पन्त खरिदार ९८४७६३३१३३ बा.न.पा-५, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
लक्ष्मी देवी शर्मा खा. पा. स. टे. ९८४७६२५१३९ राम्जा देउराली-९, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
रमाकान्त पौडेल कार्यालय सहयोगि ९८४७६६४४७५ कुश्मा न.पा-३, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
मानकाजी किसान कार्यालय सहयोगि ९८४७७४४८८४ बा.न.पा.-१, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस
राम प्रसाद शर्मा कार्यालय सहयोगि ९८४६६३६९२५ तिलाहार-४, पर्वत विस्तृत हेर्नुहोस
दिपेश शर्मा भान्छे ९८४७६२९२७८ बा.न.पा-४, बागलुङ विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar