बार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०८० सम्पन्न । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकासन । जिल्ला दररेट २०८०/०८१ बागलुङ जिल्लाको दोस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न । दोस्रो जिल्ला सभा बैठकका निर्णयहरु । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७९ माघ-चैत्र को सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकाशन । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम (३) बमोजिम कार्तिक-पुष महिनाको सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकाशन बागलुङ जिल्लाका स्थानीयतहहरुको स्थानीयतह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन FRA को नतिजा । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७९ श्रावण-असोज को सार्वजनिक गरिएको विवरण । जागरुक उपभोक्ता,जिम्मेवार बिक्रेता अभियान ।

सूचना तथा समाचार


बार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०८० सम्पन्न ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले आ.ब.०७९/०८० मा विकास निर्माण संग सम्वन्धित संघीय, प्रदेश कार्यालयहरु र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले गरेको योजना...
थप पढ्नुहोस ...

बागलुङ जिल्लाको दोस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न ।

बागलुङ जिल्लाको दोस्रो जिल्ला सभा २०८०/०२/२२ गते सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमख श्री अमर बहादुर थापाको...
थप पढ्नुहोस ...

Skip to toolbar