आ.व. ०७२/७३ को बागलुङ जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अन्र्तगतका साविकका सबै गाविसहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (MCPM) बाट प्राप्त नतिजा सम्बन्धि सबैको जानाकारीका लागि प्रकाशित गरीएको सुचना जिल्ला दर रेट अा.व. २०७४/७५ जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरण सामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम सम्पन्न । गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४ जिल्ला सभाका सदस्यहरुलाई स्वागत तथा जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न । बागलुङ जिल्ला बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. २ मा VERSP-MIS Online System बाट घटना दर्ता सुरू । बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत स्थनीय तहमा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत तथा वडा सचिवहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ तथा राजपत्रमा प्रकाशित गाँउपालिका/नगरपालिकाको विवरण । श्रीमान मुख्य सचिव ज्यू बाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देशन ।

सूचना तथा समाचारजिल्ला दर रेट अा.व. २०७४/७५

जिल्ला दर रेट अा.व. ०७४/७५ District Rate of Baglung 2074-75जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरण

जिल्लामा रहेकाे स्थानीय तहहरुकाे विवरणसामुदायिक मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम सम्पन्न ।

साविकको भकुण्डे, रिघा र विहुँ गा.वि.सका समाजिक परिचालक, व.ना.म तथा ना.स.के सदस्यहरु, नगरपालिका/गाँउपालिका उप प्रमुख हरुका लागी स्थानीय शासन तथा...
थप पढ्नुहोस ...गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७४

गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४जिल्ला सभाका सदस्यहरुलाई स्वागत तथा जिल्ला सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले जिल्ला सभाका सदस्यहरुलाई स्वागत तथा सम्मान गरेको छ । शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी समितिले नगरपालिकाका...
थप पढ्नुहोस ...बागलुङ जिल्ला बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. २ मा VERSP-MIS Online System बाट घटना दर्ता सुरू ।

  बागलुङ जिल्ला बडिगाड गाँउपालिका वडा नं. २ मा सेवाग्रहीलाई VERSP-MIS Online System बाट घटना (विवाह र मृत्यू) दर्ता गरी...
थप पढ्नुहोस ...
स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश-२०७३ तथा राजपत्रमा प्रकाशित गाँउपालिका/नगरपालिकाको विवरण ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी आदेश-२०७३ गाँउपालिका र नगरपालिका हरुको विवरण  
Skip to toolbar