बागलुङ जिल्ला सभाको तेस्रो बैठक सम्पन्न । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको बिवरण स्वतःप्रकाशन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकाशन । स्थानीय तहहरुको प्रथम चौमासिक समिक्षा एवं समन्वय बैठक सम्पन्न । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकाशन जिल्ला समन्वय समिति र संघीय तथा प्रदेश कार्यालय बीच समन्वय बैठक सम्पन्न । जिल्ला समन्वय समिति र गैरसरकारी संस्थाहरु बीच समन्वय बैठक सम्पन्न । बार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०८० सम्पन्न । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण स्वतःप्रकासन । जिल्ला दररेट २०८०/०८१

सूचना तथा समाचार
बागलुङ जिल्ला सभाको तेस्रो बैठक सम्पन्न ।

बागलुङ जिल्ला सभाको तेस्रो बैठक मिति २०८१/०२/०३ गते सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सभामा समसामयिक विभिन्न ३१ वटा  प्रस्तावहरु माथि...
थप पढ्नुहोस ...

स्थानीय तहहरुको प्रथम चौमासिक समिक्षा एवं समन्वय बैठक सम्पन्न ।

स्थानीय तहहरुको प्रथम चौमासिक समिक्षा एवं समन्वय बैठक मिति २०८०/०८/१४ गते एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय...
थप पढ्नुहोस ...
जिल्ला समन्वय समिति र संघीय तथा प्रदेश कार्यालय बीच समन्वय बैठक सम्पन्न ।

मिति २०८०/०६/१८ गते जिल्ला समन्वय समिति र संघीय तथा प्रदेश कार्यालयहरु बीच समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला समन्वय समिति र गैरसरकारी संस्थाहरु बीच समन्वय बैठक सम्पन्न ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ र गैर सरकारी संस्थाहरु बीच मिति २०८०/०६/१५ गते समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय...
थप पढ्नुहोस ...बार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०८० सम्पन्न ।

जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले आ.ब.०७९/०८० मा विकास निर्माण संग सम्वन्धित संघीय, प्रदेश कार्यालयहरु र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले गरेको योजना...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar