सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना


दरमखोला जमराघाट आर्क मोटरेवल पुलको बोल पत्र पुस्तिका ।

दरमखोला जमराघाट आर्क मोटरेवल पुलको बोल पत्र पुस्तिका । Daramkhola Jamaraghat Motorable Bridgeग्रामिण विधुतिकरणका लागि विधुत पोल खरिद सम्बन्धी वोलपत्र पुस्तिका ।

ग्रामिण विधुतिकरणका लागि विधुत पोल खरिद सम्बन्धी वोलपत्र पुस्तिका । Electrical Pole procurement baglungनयाँ बजार हुग्दीखोला मोटरेवल पुल निर्माण सम्बन्धी वोलपत्र पुस्तिका ।

नयाँ बजार हुग्दीखोला मोटरेवल पुल निर्माण सम्बन्धी वोलपत्र पुस्तिका । Nayabazar Hugdikhola RCC Motorable Bridge Baglungसर्कुवा गा.वि.स मा गा.वि.स भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

सर्कुवा गा.वि.स मा गा.वि.स भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना । Bid document downloded


Skip to toolbar